Rozvrh hodin

1 2 3 4 5

Po M Tv Čj Čj Hv

Út M Čj Aj Čj In

St Tv Čj M Vl Aj

Čt Aj M Pv Vl Čj

M Čj Vv Vv P

5.h končí 12:40