Informace pro rodiče

Zahájení školního roku 01.09.2022

1. pololetí 01.09.2022 – 31.01.2023

2. pololetí 01.02.2023 – 30.06.2023

Podzimní prázdniny 26.10.2022 a 27.10.2022

Vánoční prázdniny 23.12.2022 – 02.01.2023

Ředitelské dny 29.09. a 30.09.2022

Pololetní prázdniny 03.02.2023

Jarní prázdniny 13.03.202317.03.2023

Velikonoční prázdniny 06.04.2023 - 10.04.2023

Hlavní prázdniny 01.07.2023 – 31.08.2023


Příchod a odchod žáka:

  • Budova školy se otevírá v 7:40 ( resp. 7:25 - pokud je třídnická hodina), zavírá se v 7:55 ( resp. 7:30)

  • Bude-li třeba dítě uvolnit z výuky před skončením vyučování, je nezbytné, aby školu opouštělo výhradně v doprovodu zákonného zástupce. Žáka bez doprovodu není možné propustit, a to ani v případě písemného uvolnění s uvedením způsobu odchodu "Sám/a".

  • po vyučování bez oběda - lísteček s informací bez oběda - děti přichází se mnou do šatny ihned po vyučování

  • po vyučování s obědem - lísteček s informací s obědem - děti nejdou do družiny a půjdou na oběd se mnou, přicházíme zpět do šatny. Vyzvedávejte tedy děti přibližně 20 - 30 min. po skončení vyučování.

  • děti, které zůstávají v družině, můžete vyzvedávat od 13:30 - 14:00, následně od 15:00


Omlouvání žáka:

  • V případě absence je nutné dítě omluvit do 48 hodin. Omlouvat lze pomocí emailu/sms třídní učitelce. Vždy je nutné napsat omluvenku do žákovské knížky.

  • Pokud chcete dítě uvolnit ze školy na 1 - 3 dny, žádost se předkládáídní učitelce

  • Pro uvolnění na více dní je nutné podat písemnou žádost, kterou nejprve schválí třídní učitelka a poté ředitel školy. Formulář je ke stažení na webu školy ZDE.