4. B

Opékání - zakončení školního roku

Vážení rodiče,

určitě jste již obdrželi od dětí pozvánku k společnému opékání k zakončení školního roku. Tímto Vás srdečně zvu i já :)

Opékat budeme ve středu, 16. 6. od 17:00 hod. na louce u naší spolužačky Adélky Musilové. Na pozvánce, na zadní straně je mapka jak se na louku dostanete. V případě potřeby bližší navigace mi zavolejte ;)

V třídním fondu máme 2tis. Kč, ráda bych jej využila ke koupi občerstvení jako džusy, minerálky, křupky, chléb a taky papírové kelímky, tácky, utěrky atd. Vy byste si přinesli pouze buřty, nebo jinou uzeninu k vlastní konzumaci.

Jakékoliv nápady jsou vítány :)

Už se těšíme.


Výskyt vší

Prosím zkontrolujte dětem řádně vlásky. Máme ve třídě několik případů výskytu vší.

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

V pondělí, 23.5. se budeme 5. vyučovací hodinu fotit. Prosím, přinést peníze na fotku.

Fotka třídy: A5 - 35 Kč, A4 - 70 Kč

Skupinová foto: A6 - 30 Kč - pouze při odběru všech zúčastněných na fotografii

Nově je zřízený web pro žáky a rodiče, kde najdete odpovědi na nejčastější otázky, návody na přihlášení do Google účtu a práci v Google učebně. Web je na adrese: faq.donovalskazs.cz/

Doplňující článek školního řádu

Distanční vzdělávání:

Distanční vzdělávání probíhá on-line přes Google učebnu. K předávání materiálů mezi školou a žáky se dále využívají emailové adresy jednotlivých žáků a webové stránky jednotlivých tříd, popřípadě individuálně dohodnutý jiný způsob předávání (off-line).

Předávání informací probíhá též prostřednictvím webových stránek školy.

Časové rozvržení výuky obdrží každý žák.

Žák je povinen účastnit se distančního vzdělávání, dle pokynů vyučujícího.

Za dodržování této povinnosti jsou odpovědní zákonní zástupci dítěte.

Omlouvání absence:

Nepřítomnost na distanční výuce omlouvají zákonní zástupci ze zdravotních a jiných vážných důvodů. např. selhání techniky potřebné pro distanční vzdělávání.

Toto je nutno učinit do 3 dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit žáka lze e-mailem třídnímu učiteli nebo i telefonicky.

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci.

Při asynchronní či off-line výuce je za absenci považováno neodevzdání úkolů či výstupů své práce ve stanoveném termínu, bez snahy o plnění pokynů vyučujícího.

Má-li žák zvýšenou absenci ve škole nebo na distanční výuce, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů:

Zamešká-li žák z jakéhokoli důvodu 30 a více % z realizovaných vyučovacích hodin kteréhokoli předmětu za pololetí, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že se jedná o fyzickou nepřítomnost žáka nebo studenta ve výuce z důvodu jeho účasti na jiné akci organizované školou.

Dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů může být ředitelem školy nařízena na návrh vyučujícího příslušného předmětu i při absenci nižší než realizovaných vyučovacích hodin.

Formu dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů určí vyučující daného předmětu.

Známka z dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů je jedním z klasifikačních podkladů, do celkového hodnocení pololetí se započítávají i všechny ostatní známky z daného předmětu.

Doplnění školního řádu Základní školy Donovalská 1684, Praha 4

platné od 6.11. 2020

Mgr. Pavel Dittrich

ředitel školy


Naše třída se k prezenční výuce vrací v týdnu od 19. 4. 2021

Informační třídní online schůzka se uskuteční zítra, tj. čtvrtek 14.4. v 17:00 hod. Prosím přihlašte se na náš třídní meet přes účet dětí.

Níže prozatím najdete pár plakátů k testování dětí a taky video.

V zkratce, obsah dnešní schůzky:

Testujeme se v pondělí a ve čtvrtek, děti si v tyto dny vyzvednu před školou v 7:55 hod. Učíme se dle rozvrhu, TV a HV budou nahrazeny procházkou nebo nějakou jinou aktivitou. Na oběd odcházíme po poslední vyučovací hodině, krom pátku kdy na oběd jdeme ve 12:25 hod. Testovat se nemusí děti, které již absolvovaly test (ne starší 48 hod.) a děti, které v posledních 90 dnech byly COVID pozitivní.

Pokud bude někdo z testovaných pozitivní v pondělí - do karantény jde pouze pozitivní žák. Pokud bude někdo pozitivní ve čtvrtek - do karantény jde celá třída.

Děti musí mít po celou dobu výuky a pohybu se po škole chirurgickou roušku, nano roušku, respirátor nebo nano šátek.

Na oběd jsou děti přihlášeny automaticky, zkontrolujte si týden kdy jsme na distanční výuce. Pokud máte zájem o oběd i v týdnu distanční výuky, je možné aby si ho žák odebral do vlastní nádoby u okýnka ve 14:00 hod.

Prosím, pustěte dětem video samotestování (najdete níže).


testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf

Jak se bude testovat...

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdfPrezenční výuka od 12.4.

Vážení rodiče,

až včera v podvečer jsme se na tiskové konferenci Vlády dověděli informaci o konečné podobě návratu žáků do škol a způsobu jejich testování. Dnes ráno jsme obdrželi oficiální dokumenty.

K prezenční výuce se navrací žáci I. stupně – rotačně. Na naší škole to bude takto:

Lichý týden ( 12. – 16.4. ) všechny 1. třídy, všechny 3. třídy a třídy 5. B, 5. C

Sudý týden ( 19. – 23.4.) všechny 2. třídy, všechny 4. třídy a třídy 5. A, 5.D

Školní družina je zajištěna v odpoledních hodinách pro přihlášené žáky. Ranní družina zajištěna nebude.

Školní kuchyně bude rovněž v provozu – viz informace stránky školní jídelny.

Způsob testování: https://testovani.edu.cz/

Připravujeme podrobné informace a logistiku nástupu dětí do školy. Budeme Vás prostřednictvím webu školy a třídních učitelů následně informovat.

Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy


Distanční výuka od 4.1. 2021


Vážení rodiče, milé děti,

jistě jste už zaznamenali z médií, že od 4.12. 2021 opět začínáme distanční výuku.

Budeme fungovat ve stejném režimu jako tomu bylo u předchozí distanční výuky.


Rozvrh hodin pro distanční výuku:

pondělí: 9:00 - 11:00 - Český jazyk, Vlastivěda,

11:00 - 11:45 - samostatná práce s online podporou

úterý: 10:00 - 10:30 - Anglický jazyk,

10:40 - 11:30 Matematika,

11: 30 - 12: 00 - samostatná práce s online podporou

středa: 9:00 - 11:00 - Přírodověda, Český jazyk,

10:45 - 11:30 - samostatná práce s online podporou

čtvrtek: 9:00 - 9:30 - Anglický jazyk,

9:40 - 10:30 - Matematika,

10:40 - 11:30 - samostatná práce s online podporou

pátek: 9:00 - 11:00 - Český jazyk, Přírodověda/Vlastivěda,

11:00 - 11:30 - samostatná práce s online podporou


Úkoly prosím odevzdávejte do 15:00 hod. dne jeho dokončení.Provoz školní jídelny od 1. března 2021

Školní kuchyně bude od 1.3.2021 v provozu. Všichni žáci mají odhlášený oběd, tudíž je třeba se opět v systému přihlásit!

Stravu je možné odebrat výdejním okénkem u školní jídelny v čase 13,30 – 14,30 hodin do vlastních nádob. Budeme vařit jedno jídlo.

Obědy pro žáky 1. – 3. ročníků mohou ve výjimečných případech vyzvednout zákonní zástupci.

Žáci 4. – 9. ročníků si musí oběd vyzvednut osobně.

Do budovy školy mají přístup pouze žáci a zaměstnanci školy. Třetím osobám je vstup do budovy zakázán!

Vstup do budovy školy je povolen pouze s ochranou úst a nosu (respirátor )

Žák, který se nezúčastní distanční výuky, nemá nárok na dotovaný oběd.

Cizí strávníci se ve školní jídelně stravovat nebudou.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Výuka od 30.11.

Vážení rodiče a děti,

od pondělí, 30.11. nastupujeme k prezenčnímu vyučování.

Jsou přijata opatření k minimalizaci míchání tříd a skupin dětí – úpravy rozvrhů (netýká se naší třídy), výuka probíhá v kmenových učebnách, o přestávkách pohyb omezen na nutné minimum (WC), stanoveny časy příchodů ročníků do školy i nástupů na obědy.

Nadále platí:

  • Hv – bez zpěvu

  • Tv – bez sportovních aktivit, dle možností procházky venku

  • kroužky ani rozšířené hodiny tenisu se nekonají

  • jazyky – třídy se nedělí do skupin

Po celou dobu pobytu ve škole jsou povinné roušky! Je nutné dodržovat veškerá hygienická pravidla a časté větrání.

Děti si každý den vyzvednu v 7:50 hod. před hlavním vchodem, bohužel není možné čekat na opozdilce. Pro vstupy do šaten máme striktně stanovené rozvrhy, proto prosím o dochvilnost.

Na obědy budeme odcházet v následující časy:

Po: 13:25 hod.

Út: 11:50 hod.

Stř: 12:30 hod.

Čt: 12:30 hod.

Pá: 12:30 hod.

Učíme se dle rozvrhu!

Rozvrh hodin pro distanční výuku


pondělí: 9:00 - 10:30 - Český jazyk, Vlastivěda, 10:45 - 11:30 - samostatná práce s online podporou

úterý: 9:55 - 10:25 - Anglický jazyk, 10:40 - 11:15 Matematika, 11: 20 - 12: 00 - samostatná práce s online podporou

středa: 9:00 - 10:30 - Přírodověda, Český jazyk, 10:45 - 11:30 - samostatná práce s online podporou

čtvrtek: 8:55 - 9:30 - Anglický jazyk, 9:45 - 10:30 - Matematika, 10:45 - 11:30 - samostatná práce s online podporou

pátek: 9:00 - 10:30 - Český jazyk, Přirodověda, 10:45 - 11:30 - samostatná práce s online podporou


Nově jsem do rozvrhu zakomponovala hodinu samostatné práce, v tomto čase budete plnit domácí úkoly, dokončovat zadání, vyplňovat kvízy a nahrávat materiály do učebny. V tomto čase budu připravena s plněním úkolu pomoci po telefonu nebo přeš meet. Nahrávání úkolů do učebny by jste již měli zvládnout, ale pokud budete potřebovat pomoc i s tím, ráda vám pomůžu. Úkoly prosím odevzdávejte do 15:00 hod. dne jeho dokončení.

Angličtináři paní učitelky Kašpárkové se i nadále v čase AJ připojují do její učebny.

Naše asistenka paní Lenka Tomášková povede i nadále pro děti s OMJ a IVP denně hodiny "doučování" v čase cca. 13:30 - 14:30 hod. Paní Tomášková po konzultaci se mnou pomáhá upevňovat již probrané ale problémové učivo a nebo prochází s dětmi ještě jednou nové učivo, které jsem já vysvětlovala dopoledne. Pokud by se k nim chtěl někdo připojit, prosím napište mi.

26. a 27. 10 2020 stanovilo MŠMT pro základní školy volné dny. Máme tedy před sebou týden prázdnin. Chovejte se prosím ke svému okolí ohleduplně a dodržujte všechny vládou nařízená bezpečnostní opatření.

Prosím, podívejte se na aktualizovaný seznam doporučené četby.

Distanční výuka 14.10.-23.10.

Rozvrh hodin k distanční výuce:

14.10., středa: 10:00 - 11:30 - Přírodověda, Matematika

15.10., čtvrtek: 8:55 - 9:30 - Anglický jazyk, 9:45 - 11:00 - Vlastivěda

16.10., pátek: 10:00 - 11:30 - Český jazyk, Matematika

19.10., pondělí: 10:00 - 11:30 - Český jazyk, Vlastivěda

20.10., úterý: 9:55 - 10:25 - Anglický jazyk 10:40 - 11:30 Matematika

21.10., středa: 10:00 - 11:30 Český jazyk, Přírodověda

22.10., čtvrtek: 9:00 - 11:00 Matematika, Vlastivěda

23.10., pátek: 8:00 - 8:30 - Anglický jazyk - pouze skupina paní učitelky Kašpárkové

10:00 - 11:00 Český jazyk

11:05 - 11:30 Anglický jazyk - pouze skupina paní učitelky Čermákové


Děti paní učitelky Kašpárkové by již měly mít ve svém studentském mailu pozvánku do učebny angličtiny, přes kterou se přihlásí k hodinám angličtiny.

Na online hodiny se budeme nově přihlašovat přes nový kód. Najdete ho v učebně na titulní stránce, v titulním obrázku pod názvem naší třídy.

Distanční výuka je v tomto školním roce povinná. Pokud se jí dítě nemůže účastnit (plnit úkoly, nebo se účastnit online hodin) je nutné ho řádně omluvit smskou nebo emailem a zároveň zapsat absenci do omluvného listu v žákovské knížce.

Všem děkuji za spolupráci a přeji hodně zdraví, sil a trpělivosti :)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel image

Milé děti,

máme za sebou tři zahřívací týdny, které jsem věnovala hlavně opakování a upevňování učiva třetího ročníku.

Myslím si, že nastal čas, posunout se dál, aby jste mohly také zužitkovat své vědomosti.

Ode dneška tedy budu hojně známkovat a kontrolovat pomůcky. Proto se děti, prosím začněte na školu konečně plně soustředit a věnujte přípravě do školy náležitou pozornost.

Spousta z vás chodí i po třech týdnech nepřipravených do školy - chybí pomůcky, sešity a učebnice, sešity nejsou obalené, často nejsou plněny domácí úkoly a pozoruji velké mezery v učivu z matematiky a angličtiny.

Ode dneška bude na denním pořádku 5-minutovka z matematiky, stejně jak tomu bylo ve 3. třídě. Opět začneme taky s opisy a s doplňkovými listy z ČJ k upevnění, příp. zopakování učiva.

Rodiče bych ráda poprosila o dohled nad plněním školních povinností svých ratolestí, o podepsání domácího úkolu (očkem můžete i zkontrolovat jeho správnost) a o denní kontrolu žákovské knížky. Hlasovací lístek, který děti dostaly v úterý a dnes ho bylo potřeba odevzdat měla velká část dětí pořád ještě v ŽK. Z 25 rozdaných hlasovacích lístků se mi dnes vrátilo 7 !!!

Děkuji. M.Č.

Distanční výuka 14.9.-18.9.

Protože je naše škola oficiálně uzavřena z důvodu karantény části pedagogického sboru, již od dnešního dne, máme na Google Učebně úkoly už dnes. Čeká tam na Vás úkol z matematiky a vlastivědy.

Jak jsem již psala do naší třídní skupinky na WhatsApp, nejlepší forma pro zaslání fotky s domácím úkolem je nainstalovat si učebnu i do mobilu, vyfotit úkol na mobil a nahrát přímo z mobilu. Vyhnete se pak složitému přenášení fotek do PC nebo případnému skenování.

Rodičům děkuji za pomoc dětem s (pro některé) nelehkým úkolem.

Zítra budeme mít online hodinu ve 13:00 hod. přes Google Meet, link zůstává stejný jako minulý šk. rok: meet.google.com/uzn-witc-oeb


Google Classroom - učebna

Ahoj děti,

dnes jste dostaly lístečky s přihlášením do kroužků. Systém kroužků bude zveřejněný o víkendu a zápis do něj proběhne 15. září od 18:00 hod. Pokud se vám některý kroužek zalíbí, poproste rodiče ať vás pomocí přihlašovacího jména a hesla do kroužku zapíšou.

Také jste dostaly přihlašovací informace ke školnímu google emailu. Gmail bude sloužit k přihlášení do google učebny v případě karantény. Prosím, zkuste se do mailu přihlásit do 13. 9. 2020, tj. do konce víkendu. Postup jsme si ukazovali ve škole, proveďte změnu hesla a napište mi svůj první mail z nové emailové adresy. Následně vám přijde email z google učebny, kterou jsme dnes spolu založili. Je potřebné email otevřít a kliknout na tlačítko ZAPSAT.

V případě dotazů mi neváhejte napsat email, pokusím se Vám pomoct. Fotky jak se dostat k učebně jsem vám nafotila do naší WhatsApp skupinky.

Začátek školního roku

Milé děti,

zdravím Vás se začátkem nového školního roku.

Mám pro Vás několik informací, týkajících se prvního školního týdne.

V úterý, 1.9. se sejdeme v naší třídě, ve 4. B, vcházejte přes hlavní vchod, v první den se nepřezouváme, odcházíme v 8:45 - 9:00 hod.

1.9. se budete přihlašovat na oběd, přihlašovat na oběd se budete u mně na 1.9. a 2.9. Následně se budete přihlašovat/odhlašovat z obědů již individuálně.

1.9. se oběd vydává mezi 10:30 - 12:00 hod. Protože družinu již nemáme, musíte se na oběd vrátit z domova.

2.9., středa - odevzdáváte učebnice - Matematika, Český jazyk, Prvouka, Anglický jazyk, Čítanka - knihy zkontrolujte, řádně vygumujte, vyčistěte a případně slepte

Ve středu rovněž dostanete učebnice pro 4. ročník.

Vyučování končí v 11:00 hod.

3.9., čtvrtek - vyučování končí v 11:00 hod.

4.9., pátek - vyučování končí v 11:30 hod.

Tento týden se neučíme dle rozvrhu.


VE VŠECH SPOLEČENSKÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY JE NUTNÉ MÍT ROUŠKU!


Roušky

V reakci na aktuální změny je používání osobních ochranných prostředků (roušky, respirátory) povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, WC, šatny, ve frontě na oběd apod.). Škola umožní užívání těchto prostředků dle osobního zvážení žáků a zaměstnanců školy i v učebnách. Je připravena v případě potřeby tyto prostředky poskytnout.

Zároveň připomínáme povinnost seznámit se s aktualizovaným pokynem ředitele školy!


Plavání

Letos nás čekám malá změna, budeme plavat v úterý. První plavecká hodina se uskuteční v úterý, 8.9.2020. Vše bude probíhat stejně jako v minulém školním roce.

Zde je pár nejdůležitějších bodů:

- sraz před vrátnicí hlavní budovy v 7.20 h

- návrat v 9.45 h

- pokud nebude žák plavat, náhradní výuka je ve třídě 4.A nebo 4.B

- sebou si vzít batůžek, ručník, sprchový gel, pytlík na mokré plavky, plaveckou čepku a brýle

Momentálně nejsou vydána žádná speciální hygienická opatření týkající se kurzů plavání.


Seznam doporučených pomůcek pro 4. ročník

VV a PV:

Pomůcky uložte do plastového boxu ze 3. třídy (čistý, vymytý). Pokud se vám box nedopatřením rozbil nebo ztratil, je nutné zakoupit stejný v obchodním domě Ikea nebo v papírnictví u školy.

Můžete použít pomůcky ze 3. třídy, pokud jsou čisté a sady jsou úplné, upřednostňujte prosím značku Kooh-i-noor (hlavně barvy), máme s nimi dobrou zkušenost, nebo vybírejte vámi osvědčené kvalitní zboží.


vodové barvy – anilínové
temperové barvy
voskovky
Progressa z min. ročníků (i když jsou polámané a nekompletní není nutno kupovat nové)
lepidlo – 2 x tuhé
vysouvací, malý tekutý Herkules
nůžky s
e špičkou
hadřík
ochranný oděv (velké triko nebo košile)
kelímek
paleta, štětce (3x plochý, 3x kulatý)
kelímek
barevné papíry
černý fix
suchý pastel
zmizík
fixy
tuš

TV

velký látkový sáček na stažení
tričko, kraťasy / tepláky
obuv do tělocvičny (světlá podrážka)
obuv na hřiště (do skříňky)
švihadlo


PENÁL

2x tužka č.2, 1x tužka č. 3
pastelky (12 barev)
krátké pravítko
guma
2 x pero ( tornádo nebo gumovací s náplní 0,5mm)

KOŠÍČEK

2 x fix na tabulku
nůžky, vysouvací lepidlo
ořezávátko nejlépe se zásobníkem
zvýrazňovače (stačí 2 barvy)

DÁLE

mazací tabulka (stačí vyčistit starou nebo pořídit novou)
kružítko,
2 x trojúhelník s ryskou, tužka č. 3 (do plastové obálky geometrie, kterou mají děti ve škole)
stojánek na učebnice ( měl by být ve škole)
3 x linkovaná podložka, tzv. „lenoch“ A4 do sešitů geometrie, přírodovědy a vlastivědy
obaly na sešity, pracovní sešity a učebnice

DO TŘÍDY

třídní fond 500,- Kč (sešity, pracovní sešity, čtvrtky, VV, PV…), vybírám do 11. 9., zůstatek z 3. ročníku 961,- Kč bude převeden do 4. ročníku

220,- Kč na pracovní sešit AJ
látkový ubrousek na svačinu v aktovce
1x krabice papírových kapesníků
1x role
papírových kuchyňských utěrek (místo ručníků)
zámek na šatní skříňku se dvěma klíčky (jeden klíč bude uložen s visačkou se
jménem ve třídě)


Všechny pomůcky i ostatní věci prosím podepište nejlépe permanentním fixem.

Všechny věci ze seznamu si děti přinesou do konce prvního týdne, tj. 4. 9. 2020.

Ten kdo pečoval o třídní kytku, prosím přinést opět do školy.